Hauāuru map

The groups listed here are;

  • Iwi recognised by the Crown in the Māori Fisheries Act 2004
  • Any other iwi/hapū groups that have been formally recognised by the Crown for historic Treaty settlement purposes
  • Most of these recognised iwi/hapū are represented by an Iwi authority for the purposes of the Resource Management Act 1991 (RMA)
         Ngāti Tama
         Ngāti Mutunga
         Te Ātiawa
         Taranaki Iwi
         Ngāti Maru (Te Iwi o Maruwharanui)
         Ngāruahine
         Ngāti Ruanui
         Ngā Rauru Kītahi
         Whanganui Iwi / Te Atihaunui a Pāpārangi
         Ngāti Hāua (Upper Whanganui)
         Te Korowai o Wainuiārua (Central Whanganui)
         Whanganui Land Settlement (Lower Whanganui)
         Ngāti Rangi
         Ngāti Tamakōpiri
         Ngāti Whitikaupeka
         Ngāi Te Ohuake
         Ngāti Hauiti
         Ngā Wairiki Ngāti Apa